Onze mensen

Sammy Mahdi

Staatssecretaris Asiel & Migratie, bevoegd voor de nationale loterij

Peter Van Rompuy

Vlaams volksvertegenwoordiger

Koen Geens

Federaal parlementslid

Karin Brouwers

Vlaams volksvertegenwoordiger

Katrien Partyka

Vlaams volksvertegenwoordiger

Els Van Hoof

Federaal parlementslid

Tom Dehaene

Gedeputeerde

Monique Swinnen

Provincieraadslid

Eric Van Rompuy

Nationaal voorzitter CD&V-Senioren