De F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, is de eerste fietssnelweg in Vlaanderen die volledig ingericht werd met het nieuwe fietssnelwegenlogo. Zo is de fietssnelweg herkenbaar en gemakkelijk volgbaar. Om te weten wat de fietser ervan denkt, start de provincie Vlaams-Brabant op woensdag 6 juni met een grote enquête.

‘De F3 draagt nu over zijn volledige route het fietssnelwegenlogo. Daarmee onderscheidt de fietssnelweg zich van andere fietsinfrastructuur en wordt de route gemakkelijk volgbaar en herkenbaar. Hoewel de fietssnelweg die doorheen Leuven, Herent, Kortenberg en Zaventem loopt op vlak van infrastructuur weinig eenheid vertoont, krijgt ze nu één duidelijke look and feel. Dat is belangrijk om deze fietssnelweg als een mobiliteitsproduct in de markt te kunnen zetten. Daarnaast blijven we, in samenwerking met de verschillende gemeenten, ook werken aan betere en meer comfortabele infrastructuur’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Maar hoe evolueert het fietsverkeer op de F3 en wat denken bestaande fietsers van de route?
Om de vinger aan de pols te houden, start de provincie Vlaams-Brabant op 6 juni met de grote F3-fietsenquête.

Die week lanceren de 5 Vlaamse provincies ook de vernieuwde website met informatie en kaarten over de Vlaamse fietssnelwegen: www.fietssnelwegen.be

Op woensdag 6 juni om 7.30 uur verwelkomt gedeputeerde Tom Dehaene, samen met vertegenwoordigers van de gemeenten Herent, Leuven, Kortenberg en Zaventem de F3-fietsers met een koffiekoek, een babbel en een uitnodiging om deel te nemen aan de grote F3-enquête.

  • Koning Fiets
  • Mobiliteit & openbaar vervoer