Vrouw en Maatschappij

Vrouw & Maatschappij: de politieke vrouwenbeweging van CD&V

 • wij nemen standpunten in over de positie van vrouwen in de samenleving
 • wij vertalen wat vrouwen denken en willen naar politieke eisen
 • wij bouwen aan een nieuw sociaal contract tussen vrouwen en mannen

Vrouw & Maatschappij laat je proeven van de politiek

Wij bieden vrouwen een politiek oefenveld. Participeer in onze werking en:

 • je maakt van nabij kennis met het reilen en zeilen in de politiek en bouwt de nodige vaardigheden op voor een eventueel politiek mandaat
 • je kan mee beslissen over standpunten en krijgt een forum om jouw mening te uiten
 • je kan op eigen tempo (al dan niet) groeien in de politiek. Van observator tot militant lid tot mandataris: ze hebben allemaal hun plaats bij ons.

Vrouw & Maatschappij houdt je op de hoogte van wat je aanbelangt

Wij informeren vrouwen over politieke thema's die hen als vrouw specifiek aanbelangen en interesseren:

 • de combinatie zorg - gezin en arbeid
 • het gemeentelijk gelijkekansenbeleid
 • de buitenschoolse kinderopvang
 • het geweld op vrouwen
 • de sociale veiligheid
 • enz.

Rond deze en andere thema's worden geregeld info - vergaderingen en acties op touw gezet. 

Vrouw & Maatschappij helpt je groeien

Vrouw & Maatschappij organiseert allerlei praktische vormingsactiviteiten voor (bestuurs)leden en mandatarissen. Bijvoorbeeld:

 • omgaan met de pers
 • vergadertechnieken en spreken in het openbaar
 • timemanagement
 • een cursus over het gemeentelijk emancipatiebeleid
 • politieke workshops voor jonge vrouwen en allochtone vrouwen.
 • enz.

Vrouw & Maatschappij breidt je netwerk uit

Wij werken actief aan de uitbouw van een eigen vrouwennetwerk. Een netwerk waar je terecht kan om te praten over gemeentepolitiek, maar net zo goed over de schoolresultaten van je kinderen. 

Samen staan we sterk. De groep kan jou helpen als je een politieke actie op touw wil zetten of je verdedigen als dat nodig is. Jij kan de groep helpen door jouw steun te geven aan de acties van anderen. 

Vooral nieuwe gemeenteraadsleden en jonge vrouwen vinden steun en goede raad binnen ons netwerk. 

CONTACT

Wetstraat 89, 1040 Brussel
tel.: 02 238 38 55 
fax: 02/230.43.60
e-mail: vrouw@cdenv.be
www.vrouwenmaatschappij.be