ZORGHOTEL FLOORTJE IN TERVUREN KRIJGT STEUN VAN PROVINCIE

maandag, 27 oktober, 2014
ZORGHOTEL FLOORTJE IN TERVUREN KRIJGT STEUN VAN PROVINCIE

Mensen met een handicap moeten dicht bij huis aangepaste ondersteuning vinden. De provincie Vlaams-Brabant investeert daarom jaarlijks in voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Eén van deze voorzieningen is De Eglantier in Tervuren. Deze voorziening kreeg een subsidie van 30.000 euro voor de organisatie van het zorghotel Floortje, het eerste in de regio Leuven, dat zaterdag de deuren opende.

Provincie geeft impuls aan voorzieningen voor mensen met een handicap

‘Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het voldoet aan de vraag. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat kosten. Om voorzieningen te stimuleren om toch de stap te zetten, steunen we ze met een eenmalige impulssubsidie van 30.000 euro als ze een aanbod realiseren op een nieuwe locatie’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. 

Het provinciale dossier ‘Investeren in welzijn’ toont aan dat het aanbod in Vlaams-Brabant leemten vertoont. Het aanbod ligt lager dan in andere provincies. Er is een tekort aan opvangplaatsen voor kinderen die door de complexiteit van hun handicap niet terecht kunnen in scholen voor bijzonder onderwijs. Bovendien bestond in het arrondissement Leuven nog geen kortopvang voor minderjarige jongeren.

Huis 20 biedt eerste zorghotel in regio Leuven

Huis 20 in Tervuren biedt een antwoord op de nood aan kortopvang voor minderjarige jongeren in het Leuvense. 

Huis 20 werd opgericht door het therapeutisch dagverblijf De Eglantier, een dagopvang voor 20 niet-schoolgaande kinderen. In Huis 20 kunnen 5 kinderen met een ernstige mentale beperking en eventueel bijkomende emotionele en gedragsproblemen terecht voor dagopvang. Daarnaast worden er in Huis 20 ook overnachtingsmogelijkheden aangeboden voor jongeren en jongvolwassenen met een complexe problematiek. Dit aanbod is vergelijkbaar met het huidige systeem van kortverblijf, maar dan beperkt tot bepaalde periodes. Dit zorghotel kreeg de naam Floortje.

‘Huis 20 biedt een oplossing voor de vele ouders uit het Leuvense die kiezen om hun kind thuis te houden en zelf voor hun kind te zorgen. Het biedt hen de mogelijkheid om af en toe op adem te komen terwijl hun kind in een veilige omgeving wordt opgevangen, dicht bij huis’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.