Vlaams Brabant blijft bezorgd over mobiliteit Uplace-dossier

dinsdag, 17 februari, 2015

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslissingen genomen over het Gewestelijk RUP waarin Uplace gelegen is. De provincie Vlaams-Brabant is tevreden dat de regering rekening houdt met de verkeersdruk in de reeds oververzadigde regio, maar blijft aandacht vragen voor de mobiliteitsproblematiek.

Toen de Raad van State de milieuvergunning van Uplace heeft vernietigd, stelde de Raad dat de Vlaamse Regering zich in het verleden tot te verregaande engagementen had verbonden in het Brownfieldconvenant Uplace. Dat was trouwens de hoofdreden waarom de provincie Vlaams-Brabant dat convenant destijds niet heeft willen onderschrijven. Het lag dus in de lijn van de verwachtingen dat de Vlaamse regering de fouten in dit dossier zou proberen te herstellen. Vandaag is dat blijkbaar gebeurd met de voorlopige vaststelling van het GRUP voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.

We vernemen dat er nu een daling zou zijn van alle activiteiten die extra verkeer genereren. De oppervlakte voor winkels en kantoren wordt met ongeveer een derde verminderd.

“Met het terugdringen van de oppervlakte voor winkels en kantoren worden de voornaamste veroorzakers van bijkomend verkeer aan banden gelegd. Dat is een goede zaak.” reageert Vlaams-Brabants gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene. ”We blijven tegenstander van grote winkelcomplexen. Ze genereren onvermijdelijk te veel verkeer op één plaats en ze druisen regelrecht in tegen de Winkelnota over de versterking van handelskernen van de Vlaamse Regering.” vervolgt Dehaene.

Nieuwe beslissing laat ook andere projecten opnieuw vooruitgaan

“Het is positief te noemen dat door de nieuwe beslissing over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel het juridisch kader ook voor andere belangrijke projecten hersteld wordt.” reageert Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

Zo kan er eindelijk opnieuw verder gewerkt worden aan dossiers zoals de bouw van het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde en de reconversie van de Renaultgronden achter het station van Vilvoorde.

Oververzadigd verkeer blijft voornaamste bezorgdheid

Uit elk onderzoek blijkt telkens weer dat het verkeer in het centrum van het land oververzadigd is, wat problemen oplevert voor mens en economie. Of er nu 25.000 bijkomende vervoersbewegingen per dag zullen komen, of ‘slechts’ een deel daarvan, het zal tot nog meer verkeersproblemen leiden op het drukst bereden stuk van de Brusselse ring en het onderliggende wegennet in de regio. 

“Het is net omdat het verkeer nu al oververzadigd is, dat de deputatie van Vlaams-Brabant in 2011 al heeft beslist om de milieuvergunning aan Uplace te weigeren.” getuigt de Vlaams-Brabantse gedeputeerde voor milieu Tie Roefs. 

“We stellen vast dat de Vlaamse Regering nu ook voorwaarden oplegt rond openbaar vervoer. Uiteraard ondersteunen we die eisen. Maar daarnaast blijven we onze vraag aan de Vlaamse overheid herhalen: voer de eerdere beslissingen uit (bv. optimalisatie van de RO, realisatie tramlijnen) die een verdere congestie beduidend kunnen afremmen.” benadrukt Dehaene. 

“Los van alle projecten rekenen we er op dat de Vlaamse Regering de nodige middelen vrijmaakt om alle geplande mobiliteitswerken snel uit te voeren.”