Vijf provincies nemen designer in de arm voor beter leesbare fietssnelwegen

donderdag, 25 juni, 2015
Vijf provincies nemen designer in de arm voor beter leesbare fietssnelwegen

Unieke samenwerking om fietssnelwegennetwerk te verbeteren

De provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen nemen samen het initiatief om de leesbaarheid en herkenbaarheid van fietssnelwegen te verbeteren. Daarvoor werken ze samen met experts in mobiliteit, marketing, landschapsarchitectuur en productontwikkeling. Zo speelt ook Stefan Schöning, die in 2008 nog Belgisch designer van het jaar werd, hierbij een belangrijke rol. Daarnaast worden ook alle belanghebbenden rond fietssnelwegen uit heel Vlaanderen nauw bij het project betrokken. Deze unieke samenwerking moet een bouwstenencatalogus opleveren om het netwerk van fietssnelwegen te optimaliseren en finaal meer mensen te overtuigen de fietssnelweg te gebruiken.

 

Unieke samenwerking

Voor het eerst bundelen de vijf Vlaamse provincies de krachten om fietssnelwegen naar een hoger niveau te tillen. De hele studie wordt ondersteund door Traject (mobiliteitsmanagement); Cayman (communicatie en marketing); LAMA-architecten (landschapsarchitectuur) en stefan.schöning.studio, een gerenommeerd bureau, dat gespecialiseerd is in design en productontwikkeling. Stefan Schöning werd in 2008 nog Belgisch designer van het jaar en heeft veel ervaring met gelijkaardige opdrachten.

 

Intuïtieve fietssnelwegen

Fietssnelwegen zijn een relatief nieuw fenomeen. De vijf Vlaamse provincies bouwen, samen met de gemeenten en andere partners, iedere dag aan een kwaliteitsvol netwerk. Toch realiseren de provincies zich dat er meer nodig is dan kwaliteitsvolle infrastructuur alleen. Bij de opening van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen onlangs bleek dat de leesbaarheid en herkenbaarheid van de route nog een groot werkpunt is volgens de gebruikers.

 

Bouwstenencatalogus

Bedoeling van deze samenwerking is een bouwstenencatalogus uit te werken.  Die bevat een gamma maatregelen, die de leesbaarheid en herkenbaarheid van bestaande en geplande fietssnelwegen zullen verhogen. De bouwstenencatalogus moet de leidraad worden om, bij de verdere uitbouw van het fietssnelwegennetwerk in Vlaanderen, de leesbaarheid, zichtbaarheid, belevingswaarde, gebruiksvriendelijkheid, ruimtelijke inpassing en communiceerbaarheid van dat netwerk te garanderen.

 

Alle belanghebbenden samenbrengen

Fietssnelwegen doorkruisen heel wat werkterreinen en bevoegdheidsterreinen. Daarom brengen de vijf provincies vandaag alle belanghebbenden (overheden, belangengroepen, wegbeheerders, fietsers, wetenschappers…) samen in een klankbordgroep, die tevens de ‘kick-off’ van de studie betekent. Door de participatie van alle belanghebbenden willen de vijf Vlaamse provincies een realistisch, gedragen eindresultaat afleveren.

 

Het resultaat van de studie wordt eind 2015 verwacht en zal aansluitend op twee routes in de provincie Vlaams Brabant worden toegepast. De eerste realisaties zullen in 2016 gebeuren.