Provincieraad wijzigt aanpassingspremie voor woningen

dinsdag, 2 juni, 2015
Provincieraad wijzigt aanpassingspremie voor  woningen

De raad van de provincie Vlaams-Brabant paste haar reglement voor de toekenning van aanpassingspremies van woningen voor ouderen en personen met een handicap aan. Vanaf 1 juli ligt de leeftijdsgrens op 65 jaar en komt wat betreft de automatische rolluiken en garagepoorten enkel nog de kostprijs voor de motor in aanmerking.

Ouderen en personen met een handicap die hun woning willen aanpassen aan hun fysieke mogelijkheden kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant een aanpassingspremie krijgen.

‘Hiermee stimuleren we deze mensen om zolang mogelijk en op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving te wonen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen. ‘Werken die in aanmerking komen voor deze premie zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan het sanitair zoals het plaatsen van een douche of aangepaste wc, het plaatsen van een traplift, het wegwerken van hinderlijke drempels of het plaatsen van automatische rolluiken’. 

 

Raad past reglement aan

Vanaf 1 juli wordt de leeftijdsgrens opgetrokken van 60 naar 65 jaar. 

‘We passen de leeftijdsgrens aan om ons reglement af te stemmen op de verbeterings- en aanpassingspremies van de Vlaamse overheid’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

De doelstelling van het reglement is de woning aan te passen aan de fysieke toestand van de bewoners. 

‘Wanneer mensen hun rolluik of garagepoort niet meer manueel kunnen optrekken is een plaatsing van een motor de oplossing. Voortaan komen de kosten van deze automatisatie in aanmerking en niet meer het rolluik of de garagepoort zelf’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/subsidies

 

Provincie past reeds 20 jaar woningen aan

‘Het reglement voor de toekenning van aanpassingspremies van woningen voor ouderen en personen met een handicap is even oud als de provincie zelf. Als we op onze 20ste verjaardag terugblikken, merken we dat deze premie een nuttig instrument is om mensen te stimuleren zolang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

 

Hoe veel?

De provinciale aanpassingspremie bereikt jaarlijks een variabel aantal ouderen en personen met een handicap.  De voorbije jaren is het aantal premie-aanvragen sterk gestegen. Eén van de oorzaken is het optrekken van de inkomensgrens tot op het niveau van de renovatielening. De premie werd ook beter bekend bij het brede publiek door de intergemeentelijke wooninfopunten en de ziekenfondsen. Deze gaan na wie in aanmerking komt en helpen bij het indienen van de aanvraag.

 

Wat?

De betoelaagde aanpassingswerken in 2014 bestonden bij één op drie gevallen uit het aanpassen van het sanitair. Op de tweede plaats komt het automatiseren van rolluiken en/of garagepoort. Tot slot gaat 18% van de premies naar het plaatsen van een stoel- of traplift. Dit zijn met een ook de werken waarvoor gemiddeld bijna de maximumpremie wordt uitgekeerd.  

Tabel: aantal toegekende premiedossiers naar aard van de werken  

 

het aanpassen van het sanitair         36,5  %

het automatiseren van de rolluiken/garagepoort 35,1  %

het plaatsen van een traplift/stoellift         18,0  %

het plaatsen van trapleuningen en/of steunen 2,3   %

het verbeteren van de toegang tot de woning 1,7   %

andere                   6,4   %

Totaal                100,0 %

Bron: provincie Vlaams-Brabant, dienst wonen

 

Waar?

De opname van de provinciale aanpassingspremie is niet gelijk verdeeld over Vlaams-Brabant. De kaart toont dat de ouderen in de rand rond Brussel de voorbije vier jaar veel minder dan elders in de provincie gebruik maakten van de aanpassingspremie.