Provinciebestuur uit de startblokken

woensdag, 9 januari, 2013
Provinciebestuur uit de startblokken

Vandaag kwam de Vlaams-Brabantse provincieraad voor het eerst na de installatie samen.

Ze gaf het definitieve startsein voor de werkzaamheden van het provinciebestuur in de nieuwe legislatuur. De beleidsverklaring van de deputatie werd toegelicht en de bevoegdheden van de gedeputeerden definitief vastgelegd. 

Raad gaat van start

De provincieraad is het wetgevende en dus hoogste orgaan van het provinciebestuur. Het is de raad die het beleid bepaalt, de reglementen en besluiten goedkeurt en de deputatie controleert.  

'Sinds de verkiezingen van 14 oktober volgden de voorbereidende activiteiten elkaar op. Het bestuursakkoord dat CD&V, sp. a, Open VLD en Groen enkele weken na de verkiezingen bereikten, krijgt nu vorm in concrete beleidsopties. Zes jaar lang. Dag na dag' , zegt An Hermans, de nieuwe voorzitter van de raad. 

Het aantal raadscommissies werd teruggebracht van 10 naar 8. De 8 commissies zijn: 

1. Welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid

2. Jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen

3. Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit

4. Land- en tuinbouw, leefmilieu

5. Financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica

6. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium

7. Regionaal beleid en economie

8. Onderwijs, PIVO en veiligheid

Raadscommissies zorgen voor de concrete voorbereiding en opvolging van de beleidsterreinen.

‘Wat we op diverse terreinen kunnen en zullen doen hangt gedeeltelijk af van regelgeving van andere overheden maar ook van de kunst om samen te werken met lokale en regionale partners. Zowel met overheden als met burgers en privé-partners’, zegt voorzitter An Hermans. 'Ik hoop dat we de komende jaren de troef van dat partnerschap meer dan ooit kunnen uitspelen. Democratische betrokkenheid moet een meerwaarde zijn in onze beleidsprocessen. Het is onze unieke kracht en de grote ambitie van de raad'.

Beleidsverklaring en definitieve bevoegdheidsverdeling deputatie

Eerste gedeputeerde Monique Swinnen lichtte de beleidsverklaring van de deputatie toe. Deze beleidsverklaring vormt de inspiratie voor de meerjarenplanning voor de bestuursperiode 2014-2019.

De volledige tekst vindt u in bijlage. 

In de raad werden ook de bevoegdheden van de zes gedeputeerden definitief toegewezen.

De bevoegdheden werden als volgt verdeeld:

Monique Swinnen (CD&V)

Eerste gedeputeerde

Financiën

Communicatie

Interne Staatshervorming 

Welzijn

Landbouw

Platteland

Provinciaal Agrarisch Centrum 'Blauwe Stap' Herent (PAC)

Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit Pamel (PPK)

Europa

Waterlopen

Toerisme en streekproducten

 

Julien Dekeyser (Open VLD)

Ruimtelijke ordening

Stedenbouwkundige vergunningen arrondissement Leuven

Personeel en tuchtzaken

Organisatie en planning

Vorming

Commissie sociale dienst

Gebouwen (incl. provinciehuis)

Patrimonium

Tekenkamer 

Algemene zaken (toezicht...) arrondissement Leuven

 

Karin Jiroflée (sp.a)

Onderwijs

De Wijnpers

PISO

De Sterretjes

De Nobel 

Economie en innovatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Gezondheid 

Gelijke kansen en armoede

Sport

Document- en informatiebeheer

Algemeen secretariaat

Juridische dienst 

 

Tom Dehaene (CD&V)

Wonen

Mobiliteit

Cultuur

Vlaams karakter 

Stedenbouwkundige vergunningen arrondissement Halle-Vilvoorde

PIVO

Internationalisering

Welzijn op het werk IDPB

Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid 

Algemene zaken (toezicht...) arrondissement Halle-Vilvoorde

 

Luc Robijns (Groen)

Milieu

Duurzaamheid

Milieuvergunningen

Diversiteit

Onthaalbureau en inburgering

Jeugdbeleid

Hanenbos

Ontwikkelingssamenwerking

Dierenwelzijn

Informatica + informatieveiligheid

VERA

 

Walter Zelderloo (Open VLD)

Recreatie

Provinciedomein Halve Maan Diest

Provinciedomein Huizingen

Provinciedomein Kessel-Lo

Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw 

Technicon

Facilitair beheer

Mobiele onderhoudsploegen

 
Documenten