Provincie subsidieert fietspaden in Ternat en Dilbeek

donderdag, 2 april, 2015
Provincie subsidieert fietspaden in Ternat en Dilbeek

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 458.608 euro gegeven voor de aanleg van een nieuw fietspad in de Brusselstraat in Ternat, op de grens met Dilbeek. Ook het nieuwe fietspad in de Bodegemstraat in Dilbeek werd met een provinciale subsidie van 61.988,31 euro ondersteund. 

De provincie Vlaams-Brabant heeft  229.304 euro uitbetaald aan de gemeente Ternat na de afronding van de werken aan de fietsinfrastructuur in de Brusselstraat. Bij de start van de werken in 2013 betaalde de provincie al 229.304 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 458.608 euro. 

De gemeente Ternat heeft, met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant, en in samenwerking met gemeente Dilbeek, 1800 meter fietspad aangelegd langs de Brusselstraat tussen het kruispunt met de Wijmenierlaan en de Drie Hoeveveldlaan. De Brusselstraat is een bochtige en hellende weg, grotendeels op grondgebied van Ternat, waar vroeger geen fietspaden lagen. Op een deel van het traject werd met vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden, van 2,5 meter breed en  met een tussenstrook met een haagje, in rode beton gewerkt. Op die manier konden een aantal waardevolle bomen aan de overzijde van de straat behouden blijven.  Vanaf het kruispunt met de Oude Brusselstraat wordt het fietsverkeer verdeeld over twee aanliggende enkelrichtingsfietspaden van 1.75 m breed en in rode beton. De nieuwe fietspaden sluiten aan op de reeds bestaande fietspaden in buurgemeente Dilbeek. 

In de Bodegemstraat, op het kruispunt met de Vlaanderenlaan, legde de gemeente Dilbeek fietspaden aan over een afstand van 145 m. De nieuwe fietspaden sluiten ten zuiden aan op reeds bestaande aanliggende fietspaden en westelijk gaan ze over in gemengd verkeer via een suggestiestrook. De gemeente Dilbeek ontving hiervoor in 2014 bij de start van de werken al een startsubsidie van 30.994,16 euro en ontvangt nu, na beëindiging van de werken, de resterende 30.994,16 euro subsidies. 

Fietsfonds helpt gemeenten

‘Deze subsidies komen uit het Fietsfonds’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden’. 

Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.