Provincie steunt erfgoedprojecten

woensdag, 17 juni, 2015

De provincie Vlaams-Brabant geeft 50.700 euro subsidies aan 9 erfgoedprojecten uit Aarschot, Grimbergen, Kortenberg, Leuven, Tervuren, Tienen en Tremelo.

Erfgoedprojecten kunnen voor  onderzoek, registratie en ontsluiting van hun erfgoed, op zowel historisch als archeologisch vlak, een steuntje in de rug krijgen van de provincie Vlaams-Brabant.

‘Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten ondersteunen en stimuleren. Zij zijn een tastbaar bewijs dat erfgoed leeft in onze provincie’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Ontsluiting van erfgoed

De provincie Vlaams-Brabant geeft de volgende waardevolle erfgoedprojecten steun:

• Het Autonoom Gemeentebedrijf Tienen krijgt 4.250 euro voor de tijdelijke tentoonstelling 'Leven in een bezette stad tijdens 1914-1918'.

Deze expo in museum ’t Toreke toont tot eind 2018 facetten van het dagelijkse leven in een bezette stad. Dit duurzaam en participatief concept vertaalt inzichten uit recente historische studies aan de hand van stukken uit de collecties van de Erfgoedsite Tienen en van objecten aangeleverd door de Tiense bevolking. 

• Het Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis van Aarschot krijgt 10.000 euro steun voor het project ‘Gasthoven invites’.

Met ‘Gasthoven invites’ gaan jongeren op een artistieke manier aan de slag met het oorlogsverleden. Via een modulaire doe-expo worden leerlingen van secundaire scholen uit de provincie aangezet om op zoek te gaan naar verhalen uit hun eigen streek. Ze vertalen deze verhalen tot een artistiek product dat binnen de school tentoongesteld.

• Het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen krijgt 10.506 euro voor het tentoonstellingsproject ‘Tommenmolen, aandrijving en overbrenging’. 

Op de Tommenmolen, een water- en rosmolen, brengt het museum het verhaal van natuurlijke aandrijving en overbrenging van energie aan de hand van werktuigen uit de eigen collectie en interactieve doe-elementen voor jongeren en volwassenen. 

• De Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie krijgt 1.250 euro voor het verklarend woordenboek ‘De Vlaamse Waternamen’.

De publicatie biedt een inventaris van de nog bestaande en de verdwenen waterlopen in Vlaanderen en het Brussels Gewest, met wetenschappelijke etymologische verklaring, opgave van oudste attestaties, kaartmateriaal en literatuuroverzicht. Ze is nuttig voor een breed publiek, gaande van openbare besturen over natuurverenigingen tot taal- en heemkundigen.

• De gemeente Tervuren krijgt 4.695 euro voor ‘Een andere frisse kijk op ons architectonisch patrimonium’.

Dit project zal getoond worden tijdens de Open Monumentendag van 2015. Enerzijds gaan jongeren via scholen en academies, een monument naar keuze onder de vorm van een maquette of pop-up promoten en tentoonstellen. Anderzijds worden architecturale gehelen die voor een breed publiek opengesteld en (kunst)historisch gekaderd.

• FONK vzw uit Leuven krijgt 8.500 euro voor de ontwikkeling van de historische documentaire film ‘Autovol Autovrij’. 

De documentaire brengt het verhaal van de evoluerende relatie tussen auto, inwoners en stadsinrichting in Leuven sinds het einde van de 19de eeuw tot op vandaag. Ontsluiting van filmhistorisch erfgoed en archiefmateriaal biedt zo een historische dimensie aan het actueel debat over mobiliteit in een stedelijke context. 

• De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hurbertus Tervuren ontvangt voor het project ‘Stars & Strips Tervuren’ een subsidie van 4.695 euro. 

In een dubbeltentoonstelling wordt zowel het rijke culturele erfgoed van Tervuren belicht aan de hand van strips en cartoons, als de producties van Tervurenaars in de kunst van het beeldverhaal. 

Archeologische projecten

Ook twee archeologische projecten krijgen erfgoedsubsidies:

• Erfgoedhuis Kortenberg vzw ontvangt 2.057 euro voor het project ‘Archeologische prospectie naar een middeleeuwse versterking op de Everberg en een kerk/nederzetting aan de Kruisborre in Everberg’.

Dit proefsleuvenonderzoek kadert binnen het programma van de archeologische evaluatie en waardering van het gebied op en rond de Everberg en de Kruisborrekapel. 

• Katholiek Onderwijs Tremelo-Baal vzw  ontvangt 10.000 euro voor de ‘Archeologische prospectie met ingreep in de bodem’. 

Het betreft een archeologisch (voor)onderzoek op het terrein van de Vrije Basisschool in Tremelo. Het archeologisch onderzoek is een gevolg van de bouwaanvraag voor de heraanleg van de speelplaats en nieuwbouw van een sporthal. Dit onderzoek omvat booronderzoek, proefputten en proefsleuven.