PROVINCIE ONDERSTEUNT KWALITEIT VAN DIENSTEN GEZINSZORG

dinsdag, 13 mei, 2014

Uitnodiging persmoment op woensdag 14 mei 2014 om 15 uur in Scherpenheuvel-Zichem.

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een draaiboek voor diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg dat hen toelaat om de kwaliteit van de zorg te bewaken en bevorderen. 

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten sinds 1 januari 2010 minstens tweejaarlijks een tevredenheidsmeting uitvoeren bij hun cliënteel om de kwaliteit van hun hulp en zorg te bewaken en te verbeteren. De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een methodiek  om cliënten te bevragen. De vragenlijst werd voor de eerste keer uitgetest bij het cliënteel van de dienst voor gezinszorg van het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem. Op basis van deze ervaringen werkte de provincie een draaiboek uit dat kan gebruikt worden door andere diensten om een gelijkaardige bevraging uit te voeren.

‘Met het draaiboek willen we diensten voor gezinszorg ondersteunen om de verplichte tevredenheidsmeting uit te voeren. Het helpt diensten op weg om de cliënt een stem te geven bij de evaluatie en verbetering van de dienstverlening,’ zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. 

 

Op woensdag stelt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn, het draaiboek voor. 

Marie-Jeanne Hendrickx, voorzitter OCMW Scherpenheuvel-Zichem, licht de cliëntenbevraging toe.

Adres: OCMW Scherpenheuvel-Zichem, Sociaal Huis/ Raadzaal, Markt 21 in Zichem