PROVINCIE BRENGT WISSELWERKING TUSSEN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL IN KAART

vrijdag, 13 juni, 2014

Uitnodiging persmoment op maandag 16 juni 2014 om 12 uur in ’t Pagadderke in Halle

Hoeveel mensen verhuizen van Brussel naar Vlaams-Brabant en omgekeerd? Hoe zit het met de school-en werkpendel? Richten bewoners van de Vlaamse Rand zich tot het welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant of trekken ze eerder naar Brussel? Het provinciaal dossier “Wisselwerking tussen Vlaams-Brabant en Brussel” brengt deze gegevens voor een eerste keer in kaart.  

Er is een grote wisselwerking tussen Brussel en Vlaams-Brabant’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘Om een doeltreffend beleid te voeren dat rekening houdt met deze realiteit, is een goed begrip van de huidige situatie onmisbaar. Bestaande studies bieden zelden een totaalbeeld of zijn onvolledig. Het is niet gemakkelijk om vergelijkbare cijfers te verzamelen, zeker in de welzijnssectoren waar de gegevens even gefragmenteerd zijn als de bevoegdheden. Dit dossier brengt voor een eerste keer deze wisselwerking in kaart. We baseren ons hierbij voornamelijk op reeds bestaande data, maar het Steunpunt sociale planning organiseerde ook een eigen enquête bij de kinderopvanginitiatieven om een zicht te krijgen op de woonplaats van de opgevangen kinderen, iets wat tot nog toe niet gekend was’. 

Op maandag 16 juni wordt het dossier’ Wisselwerking tussen Vlaams-Brabant en Brussel’ aan de pers voorgesteld.

Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn, licht het belang van cijfermateriaal toe voor een goed beleid. 

Filip De Maesschalck, provinciaal steunpunt sociale planning geeft uitleg bij het dossier. 

Het persmoment wordt afgerond met broodjes. 

Adres: Kinderdagverblijf ’t Pagadderke, Balthazarstraat 2/4 in Halle