Naar een meer toegankelijke welzijns- en gezondheidszorg. Nieuwe Sociale Kaart en stappenplan toegankelijke gezondheidszorg

vrijdag, 6 februari, 2015
Naar een meer toegankelijke welzijns- en gezondheidszorg. Nieuwe Sociale Kaart en stappenplan toegankelijke gezondheidszorg

In Vlaams-Brabant zijn 5.000 organisaties en diensten actief in de welzijns -en gezondheidssector. Maar de maatregelen die bestaan om mensen vooruit te helpen zijn zeer versnipperd en complex. Zowel voor burgers als professionelen is het soms moeilijk om wegwijs te geraken in het aanbod. Daardoor worden mensen soms niet correct of inefficiënt doorverwezen. Of ze zijn niet op de hoogte dat ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. De provincie Vlaams-Brabant wil hier verandering in brengen met een vernieuwde ‘Sociale Kaart’ en het stappenplan voor toegankelijke gezondheidszorg. Beide initiatieven moeten mensen gerichter naar de nodige ondersteuning, hulpverlening of tegemoetkoming leiden.

Nieuwe sociale kaart wijst de weg

De Sociale Kaart is een interprovinciale ‘gouden gids’ van de welzijnssector. Het geeft een online overzicht van de 32.745 organisaties die de Vlaamse en Brusselse welzijns -en gezondheidssector rijk is, waarvan 5.755 in Vlaams-Brabant. De papieren sociale kaart uit 1995 bevatte 2.750 organisaties en diensten. Toen in 2001 de eerste digitale versie uitkwam, waren er al 3.200. De huidige digitale sociale kaart ontvangt gemiddeld zo’n 31.600 bezoekers per maand.

Recent werd de sociale kaart verbeterd. Men kan eenvoudig en uitgebreid zoeken op trefwoord, organisatie, persoon of activiteit, al dan niet gecombineerd met een locatie. Het resultaat kan verder gefilterd worden en geografisch (op kaart) weergegeven worden. 

De sociale kaart biedt vele mogelijkheden. Men kan hiermee cliënten correct doorverwijzen, op de hoogte blijven van nieuwe organisaties of ontwikkelingen binnen de welzijnssector of eenvoudig uitzoeken welke organisaties rond dezelfde thema's werken.

‘Het welzijnslandschap verandert voortdurend en is complex geworden. Er komen nieuwe organisaties en diensten bij. Bovendien zijn sectoren als algemeen welzijnswerk, gehandicaptenzorg, armoedezorg of thuiszorg zich gaan specialiseren. De nieuwe sociale kaart brengt orde in deze chaos en geeft een online overzicht van alle diensten, geordend per sector’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

 

Mensen actief toeleiden naar juiste gezondheidszorg

Met de nieuwe sociale kaart kunnen professionelen mensen beter doorverwijzen en krijgen meer mensen de juiste ondersteuning. Ondanks deze inspanningen weten sommigen niet hoe ze aanspraak  kunnen maken op hun sociale rechten. Om deze doelgroepen te bereiken is het niet voldoende om door te verwijzen, maar moet men proactief toeleiden naar ondersteunende maatregelen. 

‘Onze gezondheidszorg is voor kwetsbare doelgroepen zoals werklozen, senioren of alleenstaanden niet altijd even toegankelijk. Men doet wel inspanningen om de financiële drempels te verlagen, maar veel mensen kennen hun rechten niet en vragen die dan ook niet aan. Zolang de automatische toekenning van rechten geen feit is moeten we daarom een tandje bijsteken. Het stappenplan helpt gemeenten om hun inwoners op een laagdrempelige manier naar hun recht op de verhoogde tegemoetkoming toe te leiden. In Halle bewees men al dat dit kan’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor gezondheid en gelijke kansen.

Het stappenplan ‘toegankelijke gezondheidszorg’ is een laagdrempelige manier voor gemeenten om mensen proactief naar hun recht op de verhoogde tegemoetkoming toe te leiden. 

Het is gebaseerd op het project ‘Proactief handelen: ‘Omnio’ dat het OCMW Halle, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en lokale partners, opstartte. 105 mensen werden in Halle via deze methodiek toegeleid naar hun recht op de verhoogde tegemoetkoming. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Daarnaast zijn er tal van andere voordelen verbonden met dit recht, zoals het derdebetalerssyteem of korting voor het openbaar vervoer. In Halle betalen de mensen die geholpen werden nu tot 80% minder voor hun medische kosten.

Het OCMW Halle heeft alle verworven kennis en expertise gebundeld in een stappenplan. 

De provincie Vlaams-Brabant biedt de gemeenten het praktische stappenplan aan om deze doelgroep in hun gemeente op te sporen, te informeren, te begeleiden en toe te leiden naar de verhoogde tegemoetkoming. De provincie en het OCMW bieden ook vormingsdagen aan in maart 2015, waarop het project wordt toegelicht en gemeenten aan de slag kunnen. 

 

Meer info:

www.desocialekaart.be

www.vlaamsbrabant.be/socialekaart

www.vlaamsbrabant.be/proactief-toeleiden