Flankerende acties nodig bij voorstel KULeuven

vrijdag, 21 november, 2014

Maatregel wegens besparingsdruk, genereren van extra financiële middelen, of herwaarderen van universitair diploma? Met welke bril je ook kijkt naar het voorstel van de KU Leuven om zwaar gebuisde eerstejaarsstudenten niet te laten herinschrijven, je kan er niet om heen dat dit slechts één aspect is in een veel breder, weinig gevoerd debat. Namelijk, hoe gaan we om met jongeren die in hun transitie secundair‐universitair of schoolloopbaan‐arbeidsmarkt onvoldoende begeleid zijn geweest.

JONGCD&V Vlaams Brabant pleit er dan ook voor om binnen Vlaams‐ Brabant maximaal werk te maken van het invoeren van leer‐ en loopbaanadvies voor elke leerling tijdens het secundair onderwijs. Jongeren worden binnen het onderwijs te weinig voorbereid op keuzes die ze na hun 18 jaar moeten maken. Keuzes die door ouders, vrienden of Dr. Google worden beïnvloed in functie van arbeidsmarktkansen, sociale druk (imago) of verkeerd inzicht in wat de studie juist inhoudt.

Maarten Forceville, voorzitter JONGCD&V Vlaams Brabant en Schepen van jeugd in Herent licht toe: “Ik begrijp de maatregel die KU Leuven voor ogen heeft, en steun deze zelf omdat ik de noodzaak ervan inzie. Ik vind het echter wel jammer dat er, naast deze maatregel, niet wordt ingezet op flankerende acties binnen het secundair onderwijs of binnen de universiteit zelf. Door bij jongeren hun levensloopbaancompetenties (maken van keuzes, kennis van studierichtingen e.d.) te versterken en samen met hen hier over te reflecteren, maken we een veel sterker positief signaal dan enkel te zeggen dat ze iets niet meer mogen doen. Als je wil slaan, moet je ook durven zalven.”

Daarom pleit JONGCD&V Vlaams Brabant ervoor dat:

1. Binnen elke richting in het secundair onderwijs maximaal wordt ingezet op het versterken van levensloopbaancompetenties (kennis van studierichtingen, arbeidsmarkt, leren maken van keuzes en leven met de gevolgen ervan …)

2. Jongeren vanaf 12 jaar binnen het onderwijs meer worden gecoacht in hun groeipad

3. Jongeren die een negatieve evaluatie krijgen door de KU Leuven en niet mogen herinschrijven, alvast begeleid worden naar een ander,positief toekomstperspectief.