Europa wil kredietbeoordelaars in juiste rol terugdringen

woensdag, 16 januari, 2013
Europa wil kredietbeoordelaars in juiste rol terugdringen

Straatsburg, 16 januari 2013 - De voorbije jaren verwierven de kredietbeoordelaars een te grote en te automatische impact op de financieel-economische situatie van landen en bedrijven. Europa wil hun rol nu aan banden leggen en ze in hun juiste rol terugdringen. Daarover bereikte het Europees Parlement een akkoord met de Commissie en de Raad. Dat akkoord is vandaag door het Europees Parlement in plenaire zitting goedgekeurd. 

  

De voorbije jaren werd de kredietwaardigheidsrating van landen soms verlaagd op gevoelige momenten, al dan niet willekeurig gekozen. Dat maakt leningen voor die landen meteen duurder, met alle gevolgen voor hun belastingbetalers. Volgens de nieuwe regels mogen kredietbeoordelaars de kredietwaardigheid van landen voortaan niet meer beoordelen wanneer en zoveel ze dat zelf willen, maar slechts 2 à 3 keer per jaar, op vooraf vastgelegde momenten. Bovendien moeten ze daarbij duidelijk maken hoe ze tot hun rating zijn gekomen, zodat er een alternatief verhaal naast kan komen en de rating meteen de relativiteit krijgt die ze verdient. 

  

Bovendien wil Europa ook belangenconflicten voorkomen, bijvoorbeeld omdat kredietbeoordelaars en bedrijven wederzijds aandeelhouder zijn. De omvang van dat soort onderlinge participatie wordt aan banden gelegd. In dit verband komt een verplicht rotatiesysteem, zodat bedrijven niet altijd door dezelfde agentschappen worden beoordeeld en worden kredietbeoordelaars aansprakelijk voor schade die ze veroorzaken door nalatigheid of grove fouten. 

  

Tenslotte zal de EU haar wetgeving screenen om de al te grote autoriteit die ze zelf aan de kredietagentschappen gegeven heeft, tot het gewenste niveau terug te brengen. 

  

Marianne Thyssen: "De kredietbeoordelaars blijven een belangrijke rol spelen en hun oordeel biedt vast en zeker relevante informatie. Wij willen niet verhinderen dat ze hun werk doen, want meten is weten. Maar het werk moet kwaliteitsvol zijn en hoeft niet meer of geen groter en zeker geen automatische impact te hebben. Met de vandaag goedgekeurde regels wordt de werking transparanter en worden nefaste neveneffecten ingedijkt. Zowel voor overheden als voor bedrijven als voor de beleggers is dit een belangrijke verbetering."