EUROPA IN JE BUURT. FIETSTOCHT LANGS EUROPESE PROJECTEN IN DIEST EN OMGEVING OP 11 MEI

donderdag, 8 mei, 2014

Op zondag 11 mei vindt in alle Vlaamse provincie het evenement ‘Europa in je Buurt’ plaats. Naar aanleiding van de Dag van Europa worden Europese projecten aan het publiek voorgesteld. In en om Diest kan het publiek ze ontdekken via een fietstocht.

Fietsen langs Europese projecten
‘Via een fietstocht door de omgeving van Diest, uitgestippeld samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland, kan het publiek zien hoe Europese middelen de directe leefomgeving ten goede komen. Naast Europese projecten ontdekken de deelnemers ook de historie van de Hagelandse natuursteen, een natuurlijke rijkdom die zelf ook met behulp van Europese subsidies wordt behouden en belicht’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa.
De fietstocht start zondag 11 mei tussen 10 en 12 uur op het parkeerterrein van het zwembad in Diest. Wie meer wil weten over Europa kan ook terecht bij de stand van ‘Europe Direct’ in het Begijnhof van Diest. Daar zijn geheugensteuntjes te winnen voor de Europese verkiezingen van 25 mei.

Europa: dichterbij dan je denkt
‘Als regio hebben we veel baat bij de Europese middelen, vaak dichterbij dan veel mensen denken. Deze fietstocht komt bijvoorbeeld langs een ‘Europees’ fietsbruggetje en gaat naar het abdijplein in Averbode dat met Europees geld is opgeknapt, binnen het Merodegebied dat met Europees geld wordt versterkt’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.
De pauzelocatie in Scherpenheuvel is een Europees gefinancierd sociale-economieproject en aan het einde van de dag vertrekken de deelnemers weer uit Diest via de nieuwe ontsluitingsweg of het stationsplein, waar ook Europese middelen in worden geïnvesteerd.

Regionaal beleid EU
Het regionaal beleid van Europa investeert in onze regio vooral in ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. Alles staat in het teken van de ‘Europa 2020-doelstellingen’: groei en banen scheppen, de klimaatverandering en de energieafhankelijkheid aanpakken en de armoede en sociale uitsluiting terugdringen. Daarbij wordt de samenwerking met andere regio’s en landen gestimuleerd, zodat we ook nog eens onze buren beter leren kennen.
Er zijn vier grote Europese fondsen van waaruit projecten betaald worden: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Visserijfonds (EVF). Deze fondsen slaan de handen ineen om het publiek via ‘Europa in je Buurt’ gezamenlijk te informeren over de realisaties.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/europa en http://goo.gl/a8zju1 (fietstocht)