Deputatie Vlaams-Brabant wil voetweg 45 in Zemst valoriseren en bevestigt daarom vergunning fietsersbrug over Barebeek

donderdag, 12 februari, 2015

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft vandaag  in beroep de vergunning voor de fietsersbrug over de Barebeek in Zemst bevestigd. Door de fietsersbrug stijgt de gebruikswaarde van voetweg 45 die een veilig en aangenaam wandel- en fietstracé biedt tussen Zemst en Mechelen

‘Vlaams-Brabant voert al enkele jaren een actief beleid om voetwegen in ere te herstellen’ vertelt gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene. ‘Deze brug draagt daartoe bij.’

Voetweg 45 ligt in Zemst, in het noorden van de gemeente, in het open gebied tussen Hofstade, Mechelen en het kanaal. Voetweg 45 verbindt de Ambroossteenweg met de doodlopende uitloper van de Korte Bakkestraat, die op haar beurt uitgeeft op de Muizenstraat. Dit tracé biedt een handige en veilige (fiets)verbinding van Hofstade naar Mechelen.

‘Op dit moment loopt voetweg 45 dood op de Barebeek. De gemeente Zemst verleende eerder al een stedenbouwkundige vergunning voor een bescheiden brug van 1,89 m breed en 12 meter lang. De deputatie heeft die vergunning in beroep bevestigd. De gemeente onderhandelt verder met de eigenaars over de uitvoering van de vergunning en het heropenen van de voetweg,’ verduidelijkt Dehaene.

De brug bevindt zich in agrarisch gebied. Maar op basis van artikel 4.4.7 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kunnen kleine werken met een beperkte ruimtelijke impact die het algemeen belang dienen worden vergund. ‘Aangezien de brug een bescheiden opzet heeft en de buurt- en voetwegen het maatschappelijk belang dienen, kan de fietsersbrug probleemloos vergund worden’ concludeert gedeputeerde Dehaene.