De Lijn sluit aan bij nieuw vervoersplan NMBS

dinsdag, 7 oktober, 2014

Het nieuwe vervoersplan van de NMBS gaat vanaf 14 december 2014 in voege. Het vorige globale plan van de NMBS dateert al van 1998 en intussen zijn de vervoersstromen sterk veranderd. Maar met de trein alleen komen we er niet. Een afstemming van het spoor- en busvervoer is daarom noodzakelijk. De gebruikers van het openbaar vervoer moeten immers kunnen rekenen op een snel en efficiënt netwerk.

Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers antwoordde de Vlaamse minister van mobiliteit dat De Lijn  haar uurregeling op dit moment bijwerkt om opnieuw aansluiting te vinden met het nieuwe vervoersplan van de NMBS. Voor de helft van de lijnen wordt de dienstregeling aangepast.

De nieuwe uurregeling van De Lijn zal rond zijn tegen 15 november 2014. Vanaf dan zal er ruim worden geïnformeerd. Op 14 december – gelijktijdig met de NMBS – zal de nieuwe regeling van start gaan.

Karin Brouwers juicht ook toe dat er in de toekomst op operationeel niveau een meer structureel overleg komt tussen de NMBS en De Lijn.

Karin Brouwers: “Dat De Lijn en de NMBS afstemmen is niet meer dan logisch. Alleen zo krijgen we een efficiënt openbaar vervoersaanbod. In die optiek past ook bijvoorbeeld het debat over de tariefintegratie. Een uitdaging waarvan ik hoop dat de minister ze evenzeer zal aangaan.”