Dag van Europa – Sterker Europa, Sterker Vlaanderen

vrijdag, 9 mei, 2014
Dag van Europa – Sterker Europa, Sterker Vlaanderen

Europa

Een krans van sterren

Deinend op de blauwe zee

Samen voor altijd

Herman Van Rompuy
 

Op 9 mei – Dag van Europa - vieren we de verjaardag van de Schuman Verklaring, de symbolische start van de Europese samenwerking (1950). Al meer dan 60 jaar zorgt Europa voor vrede en democratie. Een slagvaardige Unie is de beste garantie voor het behoud van deze verworvenheden en voor vooruitgang.

In lijn met het 3D-plan, kiest CD&V resoluut voor een ambitieus en realistisch Europees project dat voluit inzet op duurzame groei en meer jobs.

Tal van uitdagingen overschrijden de landsgrenzen en moeten op Europees niveau aangepakt worden: financieel-economische crisis, internationale handel, duurzame voedselvoorziening, klimaatverandering, migratie, internationale criminaliteit, armoede, cyberveiligheid en privacy.

We staan voor een sterk Europa in de wereld. Elk afzonderlijk wegen de lidstaten te weinig door op de wereldschaal. Als een Europees blok zitten we wel mee aan de tafel waar de beslissingen genomen worden. Europa is de beste manier om de Vlaamse belangen in de wereld te verdedigen.

Europa heeft ook een sterke sociale traditie en draagt bij tot een stevig economisch draagvlak voor een goed uitgebouwde sociale zekerheid. Werk en sociale bescherming zijn cruciale objectieven van ons Europees project.

CD&V leverde al verschillende boegbeelden voor de Europese Unie zoals Leo Tindemans, Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene en Herman Van Rompuy. De Sterke Europese lijst met lijsttrekker Marianne Thyssen bouwt voort op die  lange christendemocratische traditie.

Bekijk hier het volledige Europese verkiezingsprogramma.

Lees meer