Dag van de Zorg opent drie nieuwe locaties dagopvang voor ouderen

vrijdag, 13 maart, 2015

• Persmomenten

• Zondag 15 maart 2015 

• CADO Tildonk om 13 uur, NOAH Kortenberg om 14 uur en CADO Hoegaarden om 15.30 uur

Op zondag 15 maart vindt de Dag van de Zorg plaats. Op die dag zetten 27 Vlaams-Brabantse zorginitiatieven hun deuren open voor het grote publiek. Ook een aantal kleinschalige dagopvanginitiatieven voor ouderen, een sector die de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt, heten iedereen welkom, onder meer in Hoegaarden, Kortenberg en Tildonk.

In Vlaams-Brabant wonen zowat 240.000 zestigplussers, goed voor 23,4% van de bevolking. Door de stijging van de levensverwachting komen er elk jaar senioren bij. Tegen 2025 zal bijna een derde van de bevolking ouder zijn dan 60 jaar. 

‘De vergrijzing neemt toe en het ouderenzorgaanbod kan amper volgen. Daarom moedigen we  nieuwe dagopvanginitiatieven voor ouderen aan’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

Een CADO (Collectieve Autonome DagOpvang) Landelijke Thuiszorg of NOAH (Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid) Familiehulp is een kleinschalig dagverzorgingshuis waar hulpbehoevende ouderen terecht kunnen in een huiselijke omgeving voor een babbel en begeleiding bij activiteiten van het dagelijkse leven. Ze kunnen er een gezellige dag of enkele uren doorbrengen, onder begeleiding van een verzorgende. Men kiest zelf hoe men de dag invult: krant lezen, samen koken, een wandeling maken of een film bekijken. Het biedt de kans aan mantelzorgers om even op adem te komen terwijl de zorgbehoevende partner, vader of moeder een gezellige tijd doorbrengt in een warme, veilige omgeving. 

'De groeiende groep ouderen is divers. De meesten hebben een sociaal netwerk en trekken zich goed uit de slag, maar de groep die zorg, toezicht of gezelschap nodig heeft groeit. En het zorgaanbod groeit trager. Daarom stimuleren we initiatieven die kleinschalige dagopvang voor ouderen aanbieden. Als zorgbehoevende ouderen overdag in de buurt terechtkunnen voor opvang, betekent dit een adempauze voor de mantelzorger. Op die manier kan de zorg langer volgehouden worden, waardoor ouderen langer in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Op 15 maart, tijdens de Dag van de Zorg, brengt gedeputeerde Monique Swinnen een bezoek aan drie kleinschalige dagopvanginitiatieven die recent steun van de provincie ontvingen:

• 13 uur: CADO Tildonk, Engelenburcht, Kruineikestraat 5 bus a in Tildonk (Haacht)

• 14 uur: officiële opening NOAH Kortenberg, De Walsplein 30 in Kortenberg in aanwezigheid van burgemeester Chris Taes

• 15.30 uur: CADO Hoegaarden, Brouwerij Loriersstraat 1, met officiële opening in het gemeentehuis van Hoegaarden, Gemeenteplein 1

 

Meer info:

www.vlaamsbrabant.be/ouderen

www.dagvandezorg.be