Michel Doomst

Persoonlijke informatie
Michel Doomst
Koekoekstraat 65
1755 Gooik
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Vlaamse parlementslid
Burgemeester Gooik
Burgemeester
Vlaams volksvertegenwoordiger
Waar sta ik voor?

De sociaal-economische hellingen van de voorbije 4 jaar beginnen hun tol te eisen bij het pedaal-duwend werkgelegenheidsbeleid dat het in die periode in ons land niet slecht deed. België deed het niet slecht door de middenweg die het bewandelde tussen laat-maar-waaien-het-gaat-wel-over of een keihard en meedogenloos besparingsbeleid. We blijken nu toch een vollere laag over ons heen te krijgen: 600.000 mensen zitten thuis, 120.000 zijn jonger dan 25. Merkwaardig: 40.000 vacatures raken niet ingevuld, bepaalde jobs willen mensen gewoon niet doen.

Als de Europese economie verder uit de dalgebieden kruipt, zal ook de curve van de werkgelegenheid de goede richting uitgaan. Structureel moet het beleid echter creatiever en imperatiever het “werk”veld opvolgen.

-Laat ons werk maken van een volledige regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Geef Vlaanderen de kans om oudere werknemers te dynamiseren. Laat Wallonië zijn jongere krachten in goede banen leiden en Brussel die multiculturele groep kansen geven.

-Maak het onderwijs bewust van de noden op de werkvloer en laat de ondernemer op tijd aan het woord in de klas.

-Laat Vlaanderen de gemeenten als partner in werkgelegenheid betrekken: wij hebben in Gooik een open ruimte die veel groenonderhoud vraagt. Heel wat werkzoekenden zouden hier een haalbare job kunnen vinden.

Laat ons nadenken hoe we dat in een arbeidscircuit kunnen krijgen: creativiteit kan lonen……